wigor-targi.comwigor-targi.com

Konkurs SUREXPO 2008

WYNIKI:
Protokół
 
Z posiedzenia Komisji Konkursowej SUREXPO 2008, które odbyło się dnia 16.10.2008 przy udziale wszystkich 5 członków, przy czym Stanisława Matuszewskiego Prezesa IGPiOUR, pod jego nieobecność w kraju zastąpił za zgodą pozostałych członków Komisji Zenon Przybylski – Wiceprezes Izby.
W określonym regulaminem terminie nadesłano 33 zgłoszenia. Jeden wniosek wpłynął po terminie. Komisja odrzuciła jego rozpatrzenie.
 
W kategorii:
  • stoisko – 9 zgłoszeń
  • automat rozrywkowy – 17
  • urządzenie rozrywkowo-rekreacyjne – 7
 
Komisja po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami oraz osobistym sprawdzeniu zgłoszonych stoisk i produktów postanowiła przyznać:
 
 
W kategorii stoisko
 
    I miejsce firma SYNOT POLSKA za stworzenie stoiska na bardzo wysokim poziomie nawiązującym do standardu stoisk londyńskiego ATEI
 
   Wyróżnienie Firma GRAND, GRANDAUTOMATICA i PRZEDSIĘBIORSTWO GRAND za część stoiska tzw kwiatową
 
W kategorii automat rozrywkowy
 
     I miejsce firma GAMESYSTEM – LAXUS
Za automat zbudowany od podstaw przez firmę polską sprawdzony na rynku i konkurencyjny w stosunku do najlepszych produktów zachodnich
 
     Wyróżnienie
-      A-GAMES za konsekwentną politykę dystrybucji i operacji automatami bębnowymi ze szczególnym wskazaniem na tegoroczną nowość Ghost Hunter
     NOWOGAMES za szczególne osiągnięcia na rynku w tym za licencjonowany produkt firmy NOVOMATIC. Nowogames jest jedynym takim licencjobiorcą w Polsce oraz za sukces programu LUCKY 7.
 
W kategorii urządzenie rozrywkowo – rekreacyjne
 
     I miejsce firma WIK – Shark
Za pierwszy w Polsce automat pracujący na wolnym powietrzu w pełni wodoodporny za wersję tegoroczną udoskonaloną
 
      Wyróżnienie
-     EUROTECH – stolik piłkarski specjalne urządzenie rekreacyjno-zabawowe dla czterech osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.Pierwszy tego typu automat w Polsce posiadający certyfikat CB
-     DAWPOL- nowy typ siłomierza młot- design imitujacy butelkę od piwa.
 
 
 
GRAND PRIX
Za całokształt działalności firmy na polu produkcyjnym i operacyjnym i charytatywnym - VEGAS PL
 
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU SUREXPO
 
1 Tytuł konkursu:
NAGRODY i WYRÓŻNIENIA TARGÓW SUREXPO
 
2 Kategorie konkursu:
-         najlepszy produkt w kategorii automat rozrywkowy
-         najlepszy produkt w kategorii urządzeń rozrywkowo-rekreacyjnych,
-         najciekawsze stoisko,
-         GRAND PRIX Targów SUREXPO.
 
3 Organizator:
Agencja Reklamowa Wigor
ul. Sokolnicza 34-38
53-660 Wrocław
 
4 W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
Przewodniczący dr Andrzej Sierocińskiprzewodniczący Zespołu Badawczego oraz Jednostki upoważnionej przez Ministerstwo Finansów ds. homologacji automatów
Członkowie:
-          Stanisław Matuszewski- prezes Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych
-         Kazimierz Chojnowski- prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Technicznych Urządzeń Rozrywkowych
-         Błażej Niewinowski- prezes Stowarzyszenia Wystawców Polskich
-         Sekretarz Eugeniusz Wiecha- vice prezes Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych
 
5 Nagrody:
Puchary/statuetki oraz dyplomy pamiątkowe
 
6 Cele konkursu:
-         nagrodzenie najlepszych pod względem funkcjonalności i nowatorstwa urządzeń w kategorii automaty rozrywkowe i urządzenia rozrywkokowo-rekreacyjne,
-         nagrodzenie najciekawszego stoiska, które wyróżnia się aranżacją, sprzyja odpowiedniej prezentacji firmy oraz stwarza doskonałe warunki do prowadzenia rozmów biznesowych,
-         nagrodzenie wyróżniającej się na tle innych wystawców firmy lub wyróżniającego się produktu poprzez przyznanie lauru GRAND PRIX
 
7 Warunki uczestnictwa:
a)      w konkursie uczestniczą wystawcy targów SUREXPO,
b)      warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu,
c)      sposoby dostarczenia formularza: faksem pod nr +48 71 359 62 71, mailem na adres office@wigor.wroc.pl lub listownie na adres podany w pkt. 3 niniejszego Regulaminu,
d)      termin dostarczenia formularza upływa dnia 10.10.2008 (decyduje data wpłynięcia formularza do Organizatora),
e)      formularze konkursowe zgłoszone po w/w terminie nie będą brane pod uwagę,
f)        zgłoszenia zostaną przekazane członkom Komisji Konkursowej,
g)      uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne,
 
8 Kryteria oceny:
-         w kategorii produkt: innowacyjność, design, funkcjonalność, nowoczesne rozwiązania technologiczne,
-         w kategorii stoisko: arnażacja stoiska, kompozycja przestrzenna, koncepcja układu eksponatów, jakość realizacji,
-         w kategorii GRAND PRIX: popularność marki na polskim i zagranicznym rynku, jakość prezentowanych produktów, niezawodność, nowoczesność rozwiązań technologicznych, wkład firmy w rozwój branży.
 
9 Komisja przeprowadza ocenę zgłoszeń i dokonuje ostatecznego wyboru zgodnie z niniejszym regulaminem przyznając odpowiednio:
-         pierwszą nagrodę za najlepszy produkt w kategorii automat rozrywkowy- puchar/ statuetka i dyplom,
-         wyróżnienie za najlepszy produkt w kategorii automat rozrywkowy- puchar/ statuetka i dyplom,
-         pierwszą nagrodę za najlepszy produkt w kategorii urządzeń rozrywkowo-rekreacyjnych- puchar/ statuetka i dyplom,
-         wyróżnienie za najlepszy produkt w kategorii urządzeń rozrywkowo-rekreacyjnych- puchar/ statuetka i dyplom,
-         pierwszą nagrodę za najciekawsze stoisko- puchar/ statuetka i dyplom,
-         wyróżnienie za najciekawsze stoisko- puchar/ statuetka i dyplom,
-         nagrodę GRAND PRIX- puchar/statuetka i dyplom.
 
10 Obowiązuje poufność obrad Komisji Konkursowej oraz solidarność w stosunku do treści postanowień. O ostatecznej ocenie decyduje większość głosów lub, przy równej ilości głosów- głos Przewodniczącego Komisji.
 
11 Komisja Konkursowa sporządza Protokół z obrad, który podany zostanie do publicznej wiadomości w trakcie wręczenia nagród.
 
12 Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbywa się na Uroczystym Bankiecie Wystawców SUREXPO w dniu 16.10.2008 o godz. 20:00.
 
13 Lista przyznanych nagród wraz z protokołem z posiedzenia komisji umieszczona zostanie do wglądu na stronie targowej SUREXPO.
 
14 Wystawcy, których produkty lub stoisko zostały nagrodzone, mają prawo do używania nazwy i wizerunku otrzymanej nagrody w celach reklamowych.


Pliki do pobrania:
Formularz konkursowy (0.04 MB)

Targi

Newsletter

Rezerwacja miejsc

Strona główna | Kontakt | Mapa strony

Copyright © 2007 WIGOR-TARGI.COM Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: realizacja: bobrowski.pl