wigor-targi.comwigor-targi.com

Program konferencji Dolnośląski Dom Energooszczędny

 

PROGRAM KONFERENCJI DOLNOŚLĄSKI DOM ENERGOOSZCZĘDNY
(na dzień 7.11.2011)
  
 
UWAGA! Informujemy, że z powodów osobistych swoje wystąpienia odwołali P. Krzysztof Cebrat oraz P. Paweł Horn.
18.11.2011 piątek
 
09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:20 Uroczyste otwarcie konferencji
10:20 – 10:50 Wykład plenarny - S. Reszewski, Uwarunkowania prawne i błędy spotykane w instalacjach pomp ciepła.
10:50 - 11.10 Wykład plenarny – G. Schlagowski, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej, Podstawy i zasady budownictwa pasywnego
 
11:10 – 12:10 Prezentacje 1, prowadzący: J.Kasperski
 
11:10 – 11:30 P. Jadwiszczak, W. Cepiński, A. Zając, Sposoby chłodzenia i ogrzewania budynków energią naturalną.
11:30 – 11:50 J. Dąbrowski, Analiza wykorzystania kolektorów słonecznych i pomp ciepła w budownictwie tradycyjnym, energooszczędnym i pasywnym.
11:50 – 12:10 B. Zajączkowski, Możliwości zastosowania solarnych układów adsorpcyjnych jako elementu instalacji klimatyzacyjnej domu energooszczędnego.
 
12:10 – 12:40 przerwa kawowa
 
12:40 – 14:00 Prezentacje 2, prowadzący Z. Gnutek
 
12:40 – 13:00 A. Zając, M. Kostka, Przykład instalacji wentylacyjnej dla budynku blisko zero energetycznego.
13:00 – 13:20 J. Kalina, J. Skorek, Zastosowanie symulacji energetycznej do oceny wpływu cech architektonicznych budynku na możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
13:20 – 13:40 M. Baborska-Narożny, Oceny POE i BPE – postulowany standard w brytyjskiej praktyce projektowej w okresie transformacji od architektury zero emisyjnej.
13:40 – 14:00 P. Netzel, M. Pietras, Ocena potencjału solarnego wybranego obszaru przy użyciu narzędzi GIS na przykładzie programu GRASS.
 
14:10 – 15:10 przerwa obiadowa
 
15:10 – 15:40 Wykład plenarny –Monika Lipska, Instytut Techniki Budowlanej, Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 
15:50 – 16:50 Prezentacje 3, prowadzący: P. Jadwiszczak
 
15:50 – 16:10 B. Bartniczak , Wspieranie budownictwa energooszczędnego ze środków publicznych w Polsce.
16:10 – 16:30 S. Reszewski, Resublimacja – odnawialne i nieograniczone źródło ciepła w systemach pomp ciepła.
16:30 – 16:50 A. Klimek, Dom 2020 – projekt niezależnego energetycznie, inteligentnego domu energooszczędnego.
 
17:00 – 17:30 przerwa
 
17:30 – 18:50 Prezentacje 4, prowadzący: L. Romański
 
17:30 – 17:50 J. Zabawa, Wspólnota mieszkaniowa beneficjentem programu dotacji NFOŚiGW na zakup i montaż kolektorów słonecznych.
17:50 – 18:10 M. Żak, Sterowanie mocą grzewczą pompy ciepła współpracującej z ogrzewaniem podłogowym.
18:10 – 18:30 M. Baborska-Narożny, Architektura zdrowa a zero emisyjna – różnice spod znaku Eco.
18:30 – 18:50 R. Ulbrich, N. Szmolke, S. Gasiński, Doświadczenia w zakresie eksploatacji obiektu niskoenergetycznego wykonanego w technologii Isomax.
 
19:00– Bankiet konferencyjny
 
19.11.2011 sobota
 
09:00 – 09:30 Wykład plenarny – A. Bać, Architektura zrównoważona.
 
09:40 – 11:00 Prezentacje 5, prowadzący: A. Bać
 
09:40 – 10:00 Z.E. Fedyczkowski, ArchitrAdom Koncepcja domu ekologicznego.
10:00 – 10:20 A. Bać, K. Cebrat, W. Stec, Optymalizacja budynku jako element zintegrowanego procesu projektowego. Studium przypadku.
10:20 – 10:40 A. Klimek, Star-architektura a rozwiązania proekologiczne i energooszczędne.
10:40 – 11: 00 K. Cebrat, Architektura zrównoważona – założenia programu nauczania nowej specjalności na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
 
11:10 – 11:40 przerwa kawowa
 
11:40 – 12:10 Wykład plenarny - Mirosław Jankowski, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Hybryda kolektor słoneczny-pompa ciepła - wzrost efektywności energetycznej.
 
12:20 – 13:00 Sesja posterowa
 
M. Brzezicki, Analiza termiczna zewnętrznej przeszklonej kubatury wentylowanej w warunkach letnich obciążeń termicznych.
B. Gil, Strumienicowe systemy klimatyzacji pomieszczeń wykorzystujące energię promieniowania słonecznego.
A. Żuraw, Oszczędzanie energii i ochrona środowiska filarem przy projektowaniu budynków.
J. Kasperski, P. Pacyga, Możliwości termoelektrycznej konwersji energii cieplnej w instalacjach solarnych.
E. Skawińska, Przewodzenie ciepła przez przegrodę z dodatkiem materiału zmiennofazowego.
 
13:00 – 14:00 przerwa obiadowa
 
14:00 – 15:00 Prezentacje 6, prowadzący H. Nowak
 
14:00 – 14:20 P. Kuczia, Optymalizacja energetyczna budynków przez implementację rozwiązań solarnych na etapie koncepcji architektonicznej.
14:20 – 14:40 Ł. Szałata, Model miasta niskowęglowego / niskoemisyjnego jako element implementacji strategii zrównoważonego rozwoju Wrocławia.
14:40 – 15:00 P. Horn, Optymalizacja energetyczna domu i zastosowanych urządzeń oraz przebieg uzyskania pozwolenia na budowę domu w świetle obowiązujących przepisów.
 
15:10 – 17.00 Panel biznesowy
 
15:10 – 15.55 Jacek Kowalczyk, Specjalista ds. Rozwoju Produktu, OKNOPLAST KRAKÓW, Energooszczędne okna i rolety OKNOPLAST KRAKÓW
16:00 – 16.30 Paweł Chłosta, ArCADiasoft Chudzik Sp. J., Analiza ekonomiczna i ekologiczna źródeł ciepła i innych systemów w budynku – ujęcie numeryczne
 
 
17:00 Uroczyste zakończenie konferencji i rozdanie nagród.


Pliki do pobrania:
Program Konferencji Dolnośląski Dom Energooszczędny (0.47 MB)

Targi

Newsletter

Rezerwacja miejsc

Strona główna | Kontakt | Mapa strony

Copyright © 2007 WIGOR-TARGI.COM Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: realizacja: bobrowski.pl